Zelfstandigen worden vergeten bij aanpassing moederschapsrust

In de Kamer werden enkele nieuwe wetsvoorstellen ingediend om de moederschapsrust bij werknemers aan te passen. Op zich heeft NSZ niets tegen verbeteringen van het sociaal statuut. Maar het kan niet dat telkenmale de zelfstandigen vergeten worden in de voorstellen, temeer omdat moederschap niets te maken heeft met de activiteit laat staan met het statuut waaronder de moeder de activiteit uitoefent. Er gingen reeds in de vorige legislatuur stemmen op om alle statuten zowel van de werknemers als van de zelfstandigen te harmoniseren. Het wordt tijd dat daar werk wordt van gemaakt. Er is geen enkele reden waarom de regels met betrekking tot het moederschapsverlof anders zouden zijn voor werknemers en zelfstandigen. Daarnaast moeten we blijven inzetten op meer kinderopvang en flexibelere openingsuren en moeten we snel werk maken van het voornemen van de Vlaamse regering om voorrang te geven in de kinderopvang aan werkende ouders. Werken moet niet alleen aangemoedigd worden maar moet ook praktisch haalbaar zijn.

Harmonisatie van de statuten

Een aantal nieuwe wetsvoorstellen met betrekking tot de moederschapsrust worden binnenkort besproken in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. Zo voorzien wetsvoorstellen om het moederschapsverlof niet langer in te korten ingeval de moeder ziek is voor de bevalling. Vandaag heeft een loontrekkende recht op 15 weken moederschapsrust waarvan één week verplichte rust voorafgaand aan de bevalling.  Die week mag facultatief  uitgebreid worden tot zes weken voor de geboorte. Daarna heeft de werknemer nog minimaal 9 weken na de bevalling. Indien een werknemer nu ziek valt in de zes weken voor de bevalling komt dit in mindering van de moederschapsrust waarop de moeder recht heeft na de bevalling.

Die afstraffing niet langer toepassen is een discussie waardig maar waarom worden de zelfstandigen in de voorstellen totaal vergeten. Want momenteel hebben de zelfstandigen maar 12 weken moederschapsrust en 105 gratis dienstencheques. Voor de bevalling heeft de zelfstandige recht op 1 week verplichte rust en twee weken facultatieve rust en na de bevalling 2 weken verplichte rust en 7 weken facultatief. Een harmonisatie van de statuten is echt noodzakelijk. “Waarom een verschillende behandeling voor iets wat niets te maken heeft met de activiteit laat staan met het statuut waaronder de moeder de activiteit uitoefent. Moederschap wordt op dezelfde manier beleefd door een loontrekkende als een zelfstandige. Of gaan de Kamerleden ervan uit dat moeders onder een zelfstandig statuut niet ziek kunnen vallen.

Meer opvangplaatsen en meer flexibele opvanguren

Volgens NSZ is er eveneens veel werk aan de winkel op vlak van kinderopvang. Vaak zijn er niet voldoende kinderopvangmogelijkheden en zijn die ook niet altijd flexibel qua openingsuren. Zo vraagt NSZ onder andere dat de kinderopvang zou open zijn op zaterdag en dat de opvang tijdens de weekdagen vroeger (’s morgens) en later (’s avonds) open zou zijn.

Daarnaast  moeten we snel werk maken van het voornemen van de Vlaamse regering om voorrang te geven in de kinderopvang aan werkende ouders. Werken moet niet alleen aangemoedigd worden maar moet ook praktisch haalbaar zijn.

Ten slotte herinnert NSZ eraan dat zelfstandigen geen tweederangsburgers zijn. Het is symptomatisch dat we dit telkens in herinnering moeten brengen wanneer gesproken wordt over sociale rechten zoals moederschapsrust maar ook bij andere zaken zoals pensioenen. Dit is niet meer van deze tijd.

Bron: NSZ (www.nsz.be)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Scroll naar top