BFFVA vzw

Voor en door Freelancers & Virtual Assistants

Onze missie

Het is onze missie om freelancers & Virtual Assistants met elkaar te verbinden en hun belangen te verdedigen. We doen dit o.a. door hen te informeren, bij te scholen, inspraak te geven in de vereniging.

 

 

Daarnaast willen we ondernemers bewust(er) maken van de voordelen van het samenwerken met een freelancer/VA.

Voor wie?

BFFVA vzw is bestemd voor elke freelancer en Virtual Assistant die een ondersteunende rol biedt aan ondernemers. Dit kan o.a. gaan om administratieve profielen, vertalers, copywriters, grafisch ontwerpers, marketeers, developers, IT-ers, consultants, HR... te veel om op te noemen!

Wie zijn wij?

De Belgian Federation of Freelancers & Virtual Asistants (BFFVA) is een vereniging zonder winstoogmerk die op 03 juni 2019 werd opgericht. BFFVA is een organisatie voor en door freelancers en virtual assistants. We willen de actoren en gebruikers in deze specifieke sector sensibiliseren voor het belang van kwaliteit en de verantwoordelijkheid van freelancers & virtual assistants.

Toetredende leden van de BFFVA hebben eveneens inspraak in de vereniging en zullen jaarlijks uitgenodigd worden voor de ledenvergadering.

Ons uiteindelijke doel is het beroep als freelancer of VA nóg beter en aantrekkelijker te maken.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is het officiële bestuursorgaan van de vzw. Deze neemt alle strategische beslissingen en laat zich daarbij adviseren door de toetredende leden.

Ledencommissie

De ledencommissie wordt aangeduid door de RvB en is samengesteld toetredende leden. Zij kunnen mee de vormgeving van de vzw bepalen.

Wil je graag meer informatie?

Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen je met veel plezier!