Privacy verklaring

Introductie

Dit is de privacyverklaring van Belgian Federation of Freelancers & Virtual Assistants vzw, hierna ‘BFFVA’ genoemd.

Deze privacyverklaring legt je in een heldere, transparante, duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom BFFVA je persoonlijke informatie (inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

Contactmogelijkheden

Voor vragen inzake de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via email naar raadvanbestuur@bffva.be.

Gegevens die we verzamelen

Welke soorten gegevens verzamelen wij?
Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van je interactie met BFFVA.

BFFVA hecht veel belang aan je privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoonsgegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die BFFVA aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die BFFVA verzamelt zijn:

  • Identiteitsgegevens: Naam, voornaam, … daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak
  • Contactgegevens: Opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig
  • Achtergrondgegevens ivm je beroepservaring om je lidmaatschap te kunnen evalueren.

Hoe verzamelen wij je gegevens?
BFFVA verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks van jou doordat je je informatie met ons deelt.

Waarom wij je gegevens verzamelen en verwerken.
BFFVA verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absoluut noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte en memorabele dienstverlening te kunnen bieden.

Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren.

Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen (kunnen) contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer. Ook houden wij je graag op de hoogte via de gesloten Facebookgroep (https://www.facebook.com/groups/bffva).

Delen van je gegevens

Algemene principes inzake delen van gegevens
BFFVA deelt in de regel geen persoonsgegevens met derden. Hierop zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor BFFVA om haar dienstverlening te kunnen uitoefenen en aan de voordelen van het lidmaatschap te kunnen voldoen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.

Het is mogelijk dat BFFVA persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren of om met gemiddelden te werken, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en jou verdwenen zijn.

Indien BFFVA gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoonsgegevens vrij te geven, zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strikt noodzakelijke en gevraagde gegevens aanleveren.

Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens
BFFVA maakt ook gebruik van de gebruikelijke IT dienstverleners (voor mail, gegevensopslag, IT configuraties…). BFFVA onderneemt maatregelen opdat deze ontvangers je recht op privacy respecteren.

Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe wij je gegevens bewaren
BFFVA bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Hoe wij je gegevens beschermen
BFFVA neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van BFFVA en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat BFFVA alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan BFFVA de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat BFFVA op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen
Gelet op de aard van de dienstverlening, kan BFFVA enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met BFFVA. Ook BFFVA is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming
BFFVA maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

BFFVA kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Wil je graag meer informatie?

Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen je met veel plezier!

Scroll naar top