fbpx

In welke taal moet ik mijn factuur opstellen?

Wanneer uw klant Franstalig is, stelt u uw factuur op in het Frans. Wanneer u internationale zaken doet, stelt u de factuur in het Engels op. Logisch toch? Maar is dat ook juridisch correct?

Het lijkt logisch, maar het is echter niet juridisch correct. Het is immers niet de spreektaal van uw klant die van doorslaggevende aard is. De toepasselijke wetgeving schrijft voor dat de plaats van uw exploitatiezetel bepalend is voor de taal waarin u uw facturen moet opstellen. Is uw  exploitatiezetel bijvoorbeeld gelegen in Vlaanderen, dan moeten uw facturen in het Nederlands worden opgesteld, ook ten aanzien van Franstalige klanten. Is uw exploitatiezetel in het Brussels gewest gelegen, dan heeft u de keuze.

Gebruikt u toch een andere taal, dan zal de factuur als nietig en dus onbestaande worden beschouwd.  Maakt uw schuldenaar echter geen bezwaar en betaalt hij gewoon, dan is er geen probleem. Wil u uw anderstalige klanten ter wille zijn, dan kan u bij uw juridisch correcte factuur een vertaling voegen of uw factuur tweetalig opstellen.

U moet er rekening mee houden dat bovenvermelde taalregels niet van toepassing zijn op uw algemene voorwaarden. Uw algemene voorwaarden zijn echter niet aan uw schuldenaar tegenstelbaar: hij is er dus niet door gebonden, indien deze opgesteld zijn in een taal die hij niet begrijpt. U zal dan moeten bewijzen dat uw schuldenaar voldoende kennis heeft van de gebruikte taal om de algemene voorwaarden te begrijpen.

Bron: www.NSZ.be

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *