Disclaimer & copyright

Graag even jouw aandacht

Aan alle inhoud die op dit platform aanwezig is, is door alle partners hard gewerkt.  Daar is veel studiewerk, ontwikkelingswerk en jarenlange ervaring aan voorafgegaan om dit alles vorm te geven.

We rekenen dan ook op jou, om zorgvuldig met alle content en materiaal om te gaan en hier ook oprecht naar te handelen.  Net zoals jij dat ook graag zou willen hoe klanten met jouw materiaal omgaan.

Het is dus verboden om – zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur – de content te delen of te herbruiken.

Je login voor het platform is persoonsgebonden en deze mag niet gedeeld worden met derden. Gelieve ook dit te respecteren.

Dank je wel voor je begrip.

Disclaimer

Alle informatie en content op dit platform is door BFFVA vzw met de grootste zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid ervan kan niet worden ingestaan. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierop verstrekte informatie aanvaardt BFFVA geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook. Evenmin kan aan de inhoud van deze informatie geen rechten worden ontleend.

Alle informatie is bedoeld als inspiratiebron en naslagwerk. Je bent zelf verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie die je op dit platform terugvindt, alsmede voor het gebruik van die informatie.

Aan deze informatie op dit platform kan je geen rechten ontlenen.  Dit platform dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Affiliate disclaimer

Wij houden van transparantie en openheid!   Daarom dat we ook volledigheidshalve de affiliate disclaimer mee opnemen.

Op dit platform vind je producten of diensten die wij je aanraden waarvoor de vzw soms ook een commissie krijgt als jij dat product of die dienst via die link aanschaft.   Wij krijgen dit omdat we de producten of diensten aanbevelen.  Het is wel belangrijk om te weten dat jij daardoor niet meer gaat betalen. In tegendeel zelfs, door de exclusieve kortingen die door onze partners aan BFFVA zijn toegekend, zorgen ervoor dat jij als lid minder betaalt dan wanneer je rechtstreeks bij hen aankoopt.

We bevelen enkel die producten of diensten aan die wij zelf gebruiken, of hebben gebruikt, of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou. Ons doel is dat jij door deze producten of diensten sneller je gewenste resultaat bereikt.

Afstand van aansprakelijkheid

BFFVA vzw sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. BFFVA vzw is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site of via zijn partners.

Hoewel we streng zijn over de leden die toegelaten worden, kan BFFVA op geen enkel moment en geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van het werk van zijn leden.

Bewaren en beschermen van je gegevens

Hoe wij je gegevens bewaren
BFFVA bewaart je gegevens in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen.

Hoe wij je gegevens beschermen
BFFVA neemt alle passende en redelijke technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveiligen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identiteit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van BFFVA en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen.

Ondanks het feit dat BFFVA alle passende maatregelen neemt om de (persoons-)gegevens in haar bezit op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan BFFVA de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.

Recht om klacht in te dienen
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat BFFVA op onzorgvuldige wijze je persoonsgegevens heeft verzameld, verwerkt en beheerd waardoor je (potentieel) schade lijdt of hebt geleden.

De vereiste om persoonsgegevens mee te delen
Gelet op de aard van de dienstverlening, kan BFFVA enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met BFFVA. Ook BFFVA is zich hier van bewust en draagt privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.

Geen gebruik van automatische besluitvorming
BFFVA maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

BFFVA kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.

Wil je graag meer informatie?

Neem dan snel contact met ons op. Wij helpen je met veel plezier!

Scroll naar top