Impact Coronacrisis op lange termijn

Afgelopen week hielden wij een enquête bij freelancers & Virtual Assistants m.b.t. hun bezorgdheden na de Coronacrisis.

Je vindt hieronder de resultaten. Enerzijds globaal, anderzijds per type freelancer.

Het betreft cijfers in %. 

Problemen met betalen facturen algemeen

58% van de freelancers verwacht dat zijn facturen ofwel te laat, ofwel helemaal niet zullen worden betaald. Dit als gevolg van liquiditeitsproblemen bij hun klanten.

Heropstart na de crisis - globaal

66% van de freelancers verwacht een langzame heropstart van zijn business.
28% verwacht een deelse heropstarting van zijn/haar business.
Slechts 6% verwacht meteen weer volle bak aan de slag te kunnen.

 

Hoe trouw zijn jouw klanten - globaal

44% van de freelancers en VA's verwacht opnieuw aan de slag te kunnen bij zijn huidige klanten, of opnieuw te worden ingeschakeld voor de lopende projecten.
36% vreest dat zijn klanten hun taken opnieuw zelf zal gaan doen, waardoor zij overbodig zijn.
32% vreest zelfs dat men zijn huidige klanten of opdrachten verliest en men volledig van nul moet heropstarten en prospecteren.

Denk jij financiële problemen te ondervinden - globaal

Slechts 18% van de freelancers verwacht geen financiële problemen te ondervinden, niet op korte of lange termijn.
82% van de freelancers verwacht financiële problemen, waarvan
20% op korte termijn
34% op lange termijn
26% op zowel korte als lange termijn.

Vergelijking tussen de verschillende types van freelancers

Uit onderstaande grafieken blijkt dat er grote verschillen zitten tussen de verschillende types freelancers.

Verwacht jij problemen met het betalen van je facturen - per type freelancer

Het is erg opvallend dat bij de ondervraagde freelancers & VA's er grote verschillen zitten in hun verwachtingen met betrekking tot het betalen van hun facturen van de reeds geleverde prestaties.
Voornamelijk de HR freelancers, trainers, coaches & consultants en de eventsector maakt zich hierover grote zorgen.

Hoe verwacht jij de heropstart van jouw business na de crisis.

Alle type freelancers maken zich zorgen over de heropstart van hun business. Er zijn wel uitschieters zoals de eventsector, marketing & communicatie, creatieve sector, trainers, coaches & consultants.

Hoe trouw zijn jouw klanten - per type freelancer

Het is opvallend dat bepaalde sectoren er zeker van zijn dat ze meteen opnieuw aan de slag kunnen bij de bestaande klanten. Opvallend is hierbij de IT sector, de administratieve profielen en de creatievelingen.

Denk jij financiële problemen te ondervinden

Algemene samenvatting

Het is opvallend dat de eventsector, HR, trainers, coaches & consultants de zwaarste klappen krijgen.

Zij verwachten problemen met het betalen van hun openstaande facturen, zijn het meest pessimistisch in de snelheid van de heropstart van hun business. Hierdoor verwachten zij zowel op korte als lange termijn financiële problemen.

Administratieve freelancers en creatievelingen komen er - samen met de IT-ers - het meest hoopgevend uit. Hun klanten zijn erg loyaal, doch verwachten zij wel een langzame heropstart van hun business.

De marketeers en freelancers in communicatie vrezen voor het niet of te laat betalen van hun openstaande facturen. Zij verwachten een langzame heropstart van hun business. Daarnaast vrezen zij ook dat ofwel hun klanten hun taken weer zelf zullen gaan doen en dus hierdoor weer van nul moeten beginnen prospecteren. Dit alles zorgt ervoor dat ook zij op zowel korte als lange termijn financiële problemen vrezen.

Alle freelancers die niet in één van bovengenoemde types thuishoorden, werden verzameld in de categorie 'andere'. Opvallend is hier dat ook zij vrezen voor een trage heropstart van hun business, vrezen dat hun klanten hun taken weer zelf zullen gaan doen en dat ze hierdoor dus ook vooral op zoek moeten naar nieuwe klanten. Een aanzienlijk aantal verwacht hierdoor financiële problemen.

 

Scroll naar top