Brief aan Minister Crevits

Geachte mevrouw de Minister,
Beste mevrouw Crevits,

Laat me u – als voorzitster van de Belgian Federation of Freelancers & Virtual Assistants vzw - eerst en vooral hartelijk danken voor de maatregelen die jullie als Vlaamse regering hebben genomen voor de ondernemers.

Deze maatregelen zijn broodnodig!

Helaas voelen wij ons – als freelancers & Virtual Assistants – in de kou gelaten!

Heel veel van de maatregelen die tot nu toe genomen werden, zijn van toepassing voor bedrijven die ‘zichtbaar’ zijn: cafés, restaurants, winkels…

Maar er zijn ook minder zichtbare slachtoffers, namelijk zij die ondersteunende functies hebben binnen die getroffen bedrijven. En dat zijn de freelancers en Virtual Assistants. We spreken hier over meer dan 160.000 mensen in Vlaanderen…!

Daarom zijn we, vanuit de federatie, zo vrij u te wijzen op de hoogdringendheid om enkele maatregelen uit te breiden naar freelancers & Virtual Assistants.

  • Uitbreiding hinderpremie

Omdat de business van de freelancers en Virtual Assistants ook per direct stilvalt - als rechtstreeks gevolg van klanten die verplicht werden te sluiten of van wie de business  momenteel stil ligt- zou ik u vriendelijk maar dringend willen vragen de maatregel van de hinderpremie uit te breiden naar freelancers & Virtual Assistants.

  • Maatregel i.v.m. vaste kosten

Een extra probleem is dat de facturen van de freelancers te laat of helemaal niet zullen worden betaald. Dit als rechtstreeks gevolg van financiële problemen bij klanten. Hier zullen de freelancers & VA’s nog lang na de nasleep van deze crisis de hinder van ondervinden én vooral de gevolgen van dragen. Dit terwijl de vaste kosten ook gewoon blijven doorlopen. Particulieren die terugvallen op een economische werkloosheid, worden vrijgesteld van het betalen van de nutsvoorzieningen. Banken zetten de afbetaling van de kredieten voor particulieren on hold. Ook hier is het broodnodig om deze maatregel uit te breiden naar de freelancers & Virtual Assistants toe.

Als beroepsfederatie worden wij overstelpt met mailtjes en berichten van freelancers die helemaal ten einde raad zijn. Het is onze plicht om op te komen voor de belangen van onze sector.

Alvast dank bij voorbaat om dit verzoek ernstig in overweging te nemen.

Met vriendelijke groeten,
Alison Stessens

Voorzitter BFFVA vzw
www.BFFVA.be

Scroll naar top