Antwoord van Minister Crevits

Beste freelancer,

Vlaams minister Hilde Crevits heeft uw bericht over de freelance sector in de corona-crisis goed ontvangen en met aandacht doorgenomen.

Ze heeft mij gevraagd u te antwoorden.

De nationale Veiligheidsraad van 17 maart heeft maatregelen uitgevaardigd, om het coronavirus verder in te dijken en die gelden al zeker tot na de paasvakantie. Minister Crevits ondersteunt samen met de Vlaamse Regering de maatregelen van de nationale Veiligheidsraad. Alle info hieromtrent is te raadplegen op: https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

Omwille van de coronamaatregelen worden sommige ondernemingen en winkels verplicht volledig of niet te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie voor handelaars, horeca, en zelfstandigen in het leven geroepen. De Vlaamse regering is bevoegd voor het toekennen van die hinderpremie.  Alle info via www.vlaio.be/corona

Minister van Economie Hilde Crevits beseft uit de vele berichten dat er vaak begrip is, maar soms ook ongenoegen is over de regeling. De Minister benadrukt dat de Vlaamse regering  de premies geeft aan ondernemers die verplicht moeten sluiten, maar niet beslist over welke handelszaken op die lijst staan. We weten dat we een inspanning moeten doen voor wie zwaar omzetverlies lijdt en er komen zeker nog oplossingen. Maar we proberen een evenwichtig systeem uit te werken.

De minister heeft haar medewerkers de opdracht gegeven alle vragen en voorstellen van elke sector of beroepsgroepen te inventariseren.  We nemen deze in de mate van het mogelijke mee in de ontwikkeling van Vlaamse crisismaatregelen en herstelplannen.  De vragen voor de federale overheid zullen we mee opvolgen in het overleg met het federale niveau.

Voor een overzicht van de mogelijke steunmaatregelen verwijs ik u naar de website van VLAIO:

www.vlaio.be/corona   Een antwoord op de meest gestelde vragen over deze steunmaatregelen vindt u op:

https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0

Hebt u specifiek vragen over de hinderpremie, via volgende link komt u bij deze informatie:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

De Vlaamse Regering zal het toepassingsgebied van de corona hinderpremie de komende periode evalueren. Meer informatie over het overbruggingsrecht voor zelfstandigen:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

De federale overheid bepaalt op advies van de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, dus ook welke sectoren en diensten essentieel zijn en welke verplicht moeten sluiten.

De meest gestelde vragen over de toepassing van deze maatregelen kunt u hier raadplegen:

https://crisiscentrum.be/sites/default/files/content/faq_7bis_nl_0.pdf

De informatie door het crisiscentrum kunt u nalezen op:

https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-blijf-thuis-zorg-voor-jezelf-en-anderen

De antwoorden op deze websites, ook hieronder, zijn op basis van de meest recente informatie. Gezien de snelle evolutie kunnen de antwoorden wijzigen, de websites worden dan zo snel als mogelijk aangepast. We raden u aan regelmatig na te zien of er voor u iets bijgewerkt werd.

De minister beseft dat veel zelfstandige ondernemers en organisaties heel erg getroffen worden door de ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan.  Om de gevolgen en de steunmogelijkheden te analyseren treedt ze verder in overleg met verschillende beroepsorganisaties en met de sociale partners.

Ze dankt u voor het aangereikte signaal, uw bezorgdheden en vragen worden verder meegenomen in het geheel van input die we ontvangen om het beleid verder vorm te geven.

Altijd tot uw dienst.

Met vriendelijke groeten,

Jo Neirynck

Kabinetsmedewerker

 

Kabinet Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw

MAATREGELEN EN TEGEMOETKOMINGEN

De extra maatregelen van de Vlaamse Regering voor zelfstandigen, bedrijven en werkgevers, kunt u nalezen via:

- www.vlaio.be/corona

- https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus-0

- https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19

De federale regering heeft op advies van de Nationale Veiligheidsraad op dinsdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen zijn ingegaan op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Voor de meest recente informatie over deze federale maatregelen voor sluiting en van de federale overheidsdiensten verwijs ik u naar volgende websites:

- https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/moeilijkhedencoronavirus/specifieke-maatregelen-mbt-het-coronavirus/antwoord-op

- https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/covid-19-blijf-thuis-zorg-voor-jezelf-en-anderen

- https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuwe-bijkomende

- https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

- https://financien.belgium.be/nl/Actueel/18-03-2020-coronavirus-bijkomende-steunmaatregelen

- https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

Het ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van essentiële sectoren en diensten kunt u hier raadplegen

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200318-covid-19.pdf

Tal van Vlaamse en federale maatregelen willen ook de belastingsbetalers, werknemers of tijdelijk werklozen, in verschillende sectoren ondersteunen. Meer info via:

- https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

- https://financien.belgium.be/nl/coronavirus

- https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/coronavirus-actuele-informatie-en-richtlijnen#Sectoraal

- https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/

- https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19

- https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

Scroll naar top